INFORMACJA O PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2014 roku

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2014 roku

II. Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2014 roku przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej