INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA III KWARTAŁY 2014 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za III kwartały 2014 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                            w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

76.205.230,65

56.200.651,44

73,75

Wydatki

76.650.268,09

50.534.680,63

65,93

Nadwyżka/ Deficyt

-445.037,44

5.665.970,81

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 56.200.651,44 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

Urząd Miejski Kościana                                                                                    12.861.868,43 zł,

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                 130.993,05 zł,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                      1.571.644,05 zł,

I Liceum Ogólnokształcące                                                                                     68.065,06 zł,

Zespół Szkół nr 1                                                                                                122.906,29 zł,

Zespół Szkół nr 2                                                                                                  71.477,81 zł,

Zespół Szkół nr 3                                                                                                221.588,01 zł,

Zespół Szkół nr 4                                                                                                153.753,99 zł,

Samorządowe Przedszkolne nr 1                                                                           114.525,09 zł,

Samorządowe Przedszkole nr 2                                                                             137.903,17 zł,

Samorządowe Przedszkole nr 3                                                                             110.741,67 zł,

Samorządowe Przedszkole nr 4                                                                               28.812,82 zł,

Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                                         40.606.372,00 zł.

Wydatki w wysokości 50.534.680,63 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Urząd Miejski Kościana                                                                                     14.141.499,98 zł,

Urząd Miejski Kościana-POIG Internet szerokopasmowy                                         1.955.468,00 zł,

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                              10.430.785,96 zł,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                      2.885.853,56 zł,

I Liceum Ogólnokształcące                                                                                 3.276.020,64 zł,

Zespół Szkół nr 1                                                                                              3.566.269,35 zł,

Zespół Szkół nr 2                                                                                              2.358.349,92 zł,

Zespół Szkół nr 3                                                                                              3.998.513,25 zł,

Zespół Szkół nr 4                                                                                              4.067.385,56 zł,

Samorządowe Przedszkolne nr 1                                                                         1.157.530,61 zł,

Samorządowe Przedszkole nr 2                                                                              994.846,74 zł,

Samorządowe Przedszkole nr 3                                                                              864.857,61 zł,

Samorządowe Przedszkole nr 4                                                                              837.299,45 zł.

 

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za III kwartały przedstawia się następująco:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 75,50% planu.

Na planowaną kwotę 2.803.495,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 2.116.721,52 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 71,57% planu.

Na planowaną kwotę 2.741.700,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.962.250,39 zł.

Kościański Ośrodek Kultury:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 72,58%  planu.

Na planowaną kwotę 1.462.583,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.061.606,32 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 72,86% planu.

Na planowaną kwotę 1.462.583,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.065.571,05 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 51,85% planu.

Na planowaną kwotę 1.763.203,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 914.223,28 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 37,23% planu.

Na planowaną kwotę 1.763.203,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 656.477,30 zł.

Muzeum Regionalne:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 63,76% planu.

Na planowaną kwotę 407.376,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 259.759,16 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 66,63% planu.

Na planowaną kwotę 407.376,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 271.430,56 zł.

Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 75,14% planu.

Na planowaną kwotę 1.968.528,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.479.179,32 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 70,14% planu.

Na planowaną kwotę 1.968.528,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.380.715,56 zł.

 

 

 

 

 

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 75,14% planu.

Na planowaną kwotę 1.968.528,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.479.179,32 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 70,14% planu.

Na planowaną kwotę 1.968.528,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.380.715,56 zł.

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 75,14% planu.

Na planowaną kwotę 1.968.528,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.479.179,32 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 70,14% planu.

Na planowaną kwotę 1.968.528,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.380.715,56 zł.