III sesja Rady Miejskiej Kościana - 18.12.2014 r.

Trzecia sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 18 grudnia 2014 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 14.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Zapytania i wolne wnioski

4. Przyjęcie protokołu z  II sesji Rady Miejskiej Kościana

5. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej  pobierz

6. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym pobierz

7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 16   zal.1   zal.2   objaśnienia

8.2.  zmian uchwały budżetowej na 2014 rok - proj. nr 17  zal.1  zal.2   zal.3   zal.4   zal.5   zal.6   zal.7   zal.8   zal.9   zal.10

8.3.  wykazu wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Kościan, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 - proj. nr 18   zal.

8.4.  wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2015 rok - proj. nr 10

8.5.  udzielenia dotacji w 2015 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków - proj. nr 11

8.6.  udzielenia dotacji w 2015 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków - proj. nr 12

PRZERWA

8.7.  wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy Miejskiej Kościan na dofinansowanie opieki nad dziećmi sprawowanej przez dziennego opiekuna - proj. nr 13

8.8.  emisji obligacji komunalnych - proj. nr 9

8.9.  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 2

8.10. uchwały budżetowej na 2015 rok - proj. nr 1

8.11. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu - proj. nr 14

8.12. udzielenia pomocy finansowej Gminie Kościan - proj. nr 15

9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski

10.  Wolne głosy

11.  Zakończenie sesji

 

                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                             (-) Piotr Ruszkiewicz

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 17 grudnia 2014 r. w sali nr 120 Starostwa Powiatowego w Kościanie, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia o godz. 15.30.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 16

4.2. zmian uchwały budżetowej na 2014 rok - proj. nr 17

4.3. wykazu wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Kościan, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 - proj. nr 18

4.4. zmiany uchwały nr XXX/314/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu - proj. nr  19

5. Wolne głosy.

6. Zakończenie.

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                                (-) Aleksander Heller

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 8 grudnia 2014 r. w sali nr 120 Starostwa Powiatowego w Kościanie, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

4. Opiniowanie projektu budżetu Gminy Miejskiej Kościan  na 2015 r.

5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

5.1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 2

5.2. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy Miejskiej Kościan na dofinansowanie opieki nad dziećmi sprawowanej przez dziennego opiekuna - proj. nr 13

6. Wolne głosy.

7. Zakończenie.

                                                                                            Przewodniczący Komisji

                                                                                               (-) Paweł Grodziski

 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 9 grudnia 2014 r. w sali nr 120 Starostwa Powiatowego w Kościanie, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.   

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

4. Opiniowanie projektu budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2015 r.

5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

5.1. wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2015 rok - proj. nr 10

5.2.  udzielenia dotacji w 2015 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków - proj. nr 11

5.3. udzielenia dotacji w 2015 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków - proj. nr 12

5.4. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan  - proj. nr 2

5.5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu - proj. nr 14

5.6. udzielenia pomocy finansowej Gminie Kościan - proj. nr 15

6. Wolne głosy.

7. Zakończenie.    

                                                                                           Przewodniczący Komisji

                                                                                              (-) Teodor Kubacki

 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 10 grudnia 2014 r. w sali nr 120 Starostwa Powiatowego w Kościanie, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

4. Opiniowanie projektu budżetu Gminy Miejskiej Kościan  na 2015 r.

5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

5.1.  wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2015 rok - proj. nr 10

5.2.  udzielenia dotacji w 2015 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków - proj. nr 11

5.3.  udzielenia dotacji w 2015 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków - proj. nr 12

5.4.  emisji obligacji komunalnych - proj. nr 9

5.5.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu - proj. nr 14

5.6.  udzielenia pomocy finansowej Gminie Kościan - proj. nr 15

5.7.   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan  - proj. nr 2

6. Wolne głosy.

7. Zakończenie.

                                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                              (-) Aleksander Heller