Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na II sesji Rady w dniu 04.12.2014 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana

II/4/14

  4

 

2.

ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana

II/5/14

  5

 

3.

ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana

II/6/14

  6

 

4.

powołania Komisji Mieszkaniowej

II/7/14

  7

 

5.

upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kościana

II/8/14

  8

 

6.

wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Kościana

II/9/14

  9