INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA OKRES OD 01.01.2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU PRZEZ URZĄD MIEJSKI UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYM

Informacja o udzielonych za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku przez Urząd Miejski umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno - prawnym