INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA IV KWARTAŁY 2014 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za IV kwartały 2014 roku przedstawia się następująco:

    w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

73.243.472,83

73.558.679,33

100,43

Wydatki

74.543.220,08

72.275.543,61

96,96

Nadwyżka/ Deficyt

-1.299.747,25

1.283.135,72

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 73.558.679,33 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

Urząd Miejski Kościana                                                                       16.768.073,67

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                    195.093,43

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                         2.190.096,22

I Liceum Ogólnokształcące                                                                      104.133,17

Zespół Szkół nr 1                                                                                   186.124,60

Zespół Szkół nr 2                                                                                   116.495,27

Zespół Szkół nr 3                                                                                   346.650,19

Zespół Szkół nr 4                                                                                   232.249,12

Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                                168.934,35

Samorządowe Przedszkole Nr 2                                                                197.656,52

Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                                157.927,98

Samorządowe Przedszkole Nr 4                                                                  43.118,61

Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                            52.852.126,20

Wydatki w wysokości 72.275.543,61 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Urząd Miejski Kościana                                                                         22.664.445,38

Urząd Miejski Kościana-POIG Internet szerokopasmowy                            2.011.558,87

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                14.799.437,60

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                         3.957.714,03

I Liceum Ogolnokształcące                                                                   4.452.254,33

Zespół Szkół nr 1                                                                                4.699.796,66

Zespół Szkół nr 2                                                                                3.170.682,07

Zespół Szkół nr 3                                                                                5.602.074,50

Zespół Szkół nr 4                                                                                5.449.690,90

Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                             1.702.373,19

Samorządowe Przedszkole Nr 2                                                             1.408.529,25

Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                             1.172.881,18

Samorządowe Przedszkole Nr 4                                                             1.184.105,65

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za IV kwartały przedstawia się następująco:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 97,59% planu.

Na planowaną kwotę 2.803.495,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 2.735.892,10 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 98,15% planu.

Na planowaną kwotę 2.741.700,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.691.109,78 zł.

Kościański Ośrodek Kultury

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 102,80%  planu.

Na planowaną kwotę 1.434.550,89 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.474.685,70 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 101,57% planu.

Na planowaną kwotę 1.434.550,89 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.457.013,34 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 92,29% planu.

Na planowaną kwotę 3.287.338,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 3.034.039,28 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 92,29% planu.

Na planowaną kwotę 3.287.338,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 3.033.983,13 zł.

Muzeum Regionalne

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 98,72% planu.

Na planowaną kwotę 395.576,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 390.503,64 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 98,24% planu.

Na planowaną kwotę 395.576,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 388.615,53 zł.

Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 99,66% planu.

Na planowaną kwotę 1.974.915,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.968.259,32 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,19% planu.

Na planowaną kwotę 1.974.915,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.958.861,42 zł.