INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO - PRAWNYM

W okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku nie zaewidencjonowano w Urzędzie Miejskim umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno - prawnym