INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I kwartał 2015 roku przedstawia się następująco:

   w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

75.455.621,95

21.055.221,74

27,90

Wydatki

76.853.701,95

16.766.092,93

21,82

Nadwyżka/ Deficyt

-1.398.080,00

4.289.128,81

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 21.055.221,74 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

Wydatki w wysokości 16.766.092,93 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za I kwartał przedstawia się następująco:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 20,99% planu.

Na planowaną kwotę 2.796.700,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 586.934,73 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 19,68% planu.

Na planowaną kwotę 2.796.700,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 550.517,74 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 13,61%  planu.

Na planowaną kwotę 1.459.371,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 198.653,09 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 19,25% planu.

Na planowaną kwotę 1.459.371,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 280.905,03 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 18,14% planu.

Na planowaną kwotę 988.252,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 179.280,40 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 23,58% planu.

Na planowaną kwotę 988.252,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 233.017,46 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 19,83% planu.

Na planowaną kwotę 440.540,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 87.371,85 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 18,30% planu.

Na planowaną kwotę 440.540,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 80.599,99 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 24,76% planu.

Na planowaną kwotę 1.961.106,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 485.573,52 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 21,33% planu.

Na planowaną kwotę 1.970.066,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 420.290,00 zł.