Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na VI sesji Rady w dniu 21.05.2015 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

VI/46/15

  46

  RIO uchwałą nr 12/742/2015 z dnia 17.06.2015 roku stwierdziła nieważność § 2 uchwały.

2.

zmiany Uchwały Nr III/21/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

VI/47/15

  47

 

3.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

VI/48/15

  48
zal.1
zal.2
objaśnienia

 

4.

zmian uchwały budżetowej na 2015 r.

VI/49/15

  49
zal.1
zal.2
zal.3
zal.4
zal.5
zal.6
zal.7

 

5.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Łąkowej na rzecz użytkownika wieczystego

VI/50/15

  50

 

6.

wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kościana

VI/51/15

  51

 

7.

przeprowadzenia oceny i kontroli Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za rok 2014

VI/52/15

  52

 

8.

wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

VI/53/15

  53

 

9.

rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów Rady Osiedla Generała Władysława Sikorskiego

VI/54/15

  54