INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA II KWARTAŁY 2015 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za II kwartały 2015 roku przedstawia się następująco:

     w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

76.970.944,96

38.638.182,50

50,20

Wydatki

78.550.961,11

33.215.546,23

42,29

Nadwyżka/ Deficyt

-1.580.016,15

5.422.636,27

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 38.638.182,50 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

Wydatki w wysokości 33.215.546,23 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za II kwartał przedstawia się następująco:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 41,65% planu.

Na planowaną kwotę 2.835.017,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.180.895,70 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 42,57% planu.

Na planowaną kwotę 2.796.700,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.190.470,19 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 42,04%  planu.

Na planowaną kwotę 1.459.371,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 613.548,67 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 48,11% planu.

Na planowaną kwotę 1.459.371,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 702.114,06 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 44,92% planu.

Na planowaną kwotę 988.252,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 443.923,75 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 49,99% planu.

Na planowaną kwotę 988.252,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 494.033,69 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 48,20% planu.

Na planowaną kwotę 445.540,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 214.738,06 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 51,59% planu.

Na planowaną kwotę 445.540,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 229.852,38 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 50,63% planu.

Na planowaną kwotę 1.961.869,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 993.388,41 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 45,48% planu.

Na planowaną kwotę 1.970.066,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 895.936,30 zł.