INFORMACJA O PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2015 roku

I. Informacja o kształtowaniu się Wielolrtniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2015 roku

II. Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2015 roku przedsięwzięć określonych w załaczniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej