INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY I OSRODKA REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za I półrocze 2015 roku

Kościański Ośrodek Kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

Muzeum Regionalne

Ośrodkek Rehabilitacyjny w Kościanie