Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na III sesji Rady w dniu 7-8.08.1990r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Spraw Komunalnych i Budowlanych

III/20/90

  20

 

2.

ustalenia składu osobowego Komisji Prawa i Porządku oraz Ochrony P-poż.

III/21/90

  21

 

3.

ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

III/22/90

  22

 

4.

ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

III/23/90

  23

 

5.

powołania Komisji Rewizyjnej

III/24/90

  24

 

6.

przeprowadzenia kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

III/25/90

  25

 

7.

powołania zespołu ds. wyboru ławników ludowych i członków kolegium do spraw wykroczeń

III/26/90

  26

 

8.

zaprzestania dalszego finansowania miesięcznika społeczno-kulturalnego „Wiadomości Kościańskie" wydawanego przez Miejską Radę Narodową w Kościanie

III/27/90

  27

 

9.

utworzenia przez Radę Miejską w Kościanie spółki z o.o. w celu wydania pisma regionalnego

III/28/90

  28

 

10.

uchwalenia tymczasowego Statutu Gminy Miejskiej w Kościanie

III/29/90

  29

 

11.

wniosku o utworzenie Posterunku Policji Lokalnej

III/30/90

  30

 

12.

przekształcenia Państwowego Ogniska Muzycznego w Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Kościanie

III/31/90

  31

 

13.

ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie targowiska oraz wyznaczenia miejsc handlowych na terenie miasta Kościana

III/32/90

  32

 

14.

ustalenia stawki czynszu za lokale użytkowe

III/33/90

  33
  33 (2)

 

15.

powołania doraźnej komisji do sporządzenia wykazu aktów prawa miejscowego

III/34/90

  34

 

16.

upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

III/35/90

  35

 

17.

zaakceptowania pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej przez Zarząd

III/36/90

  36

 

18.

określenia wysokości sumy do której Zarząd Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania

III/37/90

  37

 

19.

zmian w planie budżetu na 1990r. w zakresie inwestycji i kapitalnych remontów

III/38/90

  38

 

20.

zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki

III/39/90

  39