Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na IV sesji Rady w dniu 28.08.1990r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

wyboru zastępcy burmistrza

IV/40/90

  40

 

2.

odwołania członka Zarządu Miejskiego w Kościanie

IV/41/90

  41

 

3.

wyboru członka Zarządu Miejskiego w Kościanie

IV/42/90

  42

 

4.

przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej

IV/43/90

  43

 

5.

sprostowania Uchwały Rady Miejskiej w Kościanie z dnia 8 sierpnia 1990r. Nr III/31/90

IV/44/90

  44

 

6.

zmiany Uchwały Nr III/24/90 Rady Miejskiej w Kościanie z dnia 7 sierpnia 1990r. w prawie powołania Komisji Rewizyjnej

IV/45/90

  45

 

7.

powołania wspólnej komisji dyscyplinarnej I instancji dla pracowników samorządowych gmin rejonu

IV/46/90

  46

 

8.

powołania wspólnej komisji dyscyplinarnej II instancji dla pracowników samorządowych gmin rejonu

IV/47/90

  47