Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na IX sesji Rady w dniach 11.06.1991r. oraz 18.06.1991r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian w składach Komisji Rady Miejskiej Kościana

IX/104/91

  104

 

2.

podjęcia inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską na 1991r.

IX/105/91

  105

 

3.

przyznania Nagród Twórczych Miasta Kościana

IX/106/91

  106

 

4.

zawarcia porozumienia komunalnego

IX/107/91

  107

 

5.

zmiany Uchwały Rady Miejskiej Kościana Nr VI/68/90 z dnia 18 grudnia 1990r. w sprawie wykupu gruntów położonych w Dębcu Nowym na cele wypoczynkowo-rekreacyjne mieszkańców Kościana

IX/108/91

  108

 

6.

uchylenia niektórych uchwał Rady Miejskiej Kościana

IX/109/91

  109

 

7.

przyjęcia zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej

IX/110/91

  110

 

8.

zmian w składzie Komisji Prawa i Porządku oraz Ochrony P.-poż.

IX/111/91

  111