Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XIII sesji Rady w dniu 5.11.1991r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

włączenia zakładu energetyki cieplnej i zakładu wodociągów i kanalizacji do Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Kościanie

XIII/130/91

 130

 

2.

procedury uchwalania budżetu

XIII/131/91

 131

 

3.

zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Kościanie przy Al. Kościuszki 5a

XIII/132/91

 132

 

4.

nabycia budynków od Usługowo-Wytwórczej Spółdzielni Pracy w Kościanie

XIII/133/91

 133

 

5.

nabycia nieruchomości

XIII/134/91

 134

 

6.

oceny aktualności miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo jednorodzinne w Kościanie w rejonie ulic Świerczewskiego, Gostyńska, Berwińskiego i rzeki Obry

XIII/135/91

 135