Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XVIII sesji Rady w dniu 26.02.1992r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej

XVIII/159/92

  159

 

2.

nabycia nieruchomości

XVIII/160/92

  160

 

3.

wyrażenia woli przystąpienia do Regionalnego Związku Komunalnego

XVIII/161/92

  161

 

4.

zmiany Uchwały Nr IX/105/91 Rady Miejskiej Kościana z dnia 11.06.1991r. oraz Uchwały Nr XIV/138/91 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10.12.1991

XVIII/162/92

  162

 

5.

przyjęcia zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej

XVIII/163/92

  163