Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXXV sesji Rady w dniu 12.10.1993r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian w budżecie miasta Kościana w 1993r. w zakresie dochodów i wydatków

XXXV/313/93

  313

 

2.

oddania w użytkowanie wieczyste Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Piaskowej 40

XXXV/314/93

  314

 

3.

zbycia nieruchomości położonej w Kościanie przy  ul. Surzyńskiego

XXXV/315/93

  315

 

4.

zbycia nieruchomości położonej w Kościanie na zapleczu ul. J. U. Niemcewicza

XXXV/316/93

  316

 

5.

zbycia nieruchomości położonej w Kościanie przy Pl. Wolności

XXXV/317/93

  317

 

6.

zamiany gruntów

XXXV/318/93

  318

 

7.

wykupu nieruchomości na poszerzenie cmentarza komunalnego

XXXV/319/93

  319

 

8.

procedury uchwalenia budżetu miasta Kościana na 1994r. oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

XXXV/320/93

  320

 

9.

zmiany Uchwały Nr XXIX/259/93 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 marca 1993r. w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Kościana

XXXV/321/93

  321

 

10.

wynagradzania pracowników Miejskiego Zakładu usług Komunalnych w Kościanie

XXXV/322/93

  322

 

11.

podjęcia zadania inwestycyjnego - budowy komunalnej oczyszczalni ścieków dla miasta Kościana

XXXV/323/93

  323

 

12.

rozdysponowania rezerwy budżetowej w budżecie miasta Kościana na 1993r.

XXXV/324/93

  324

 

13.

likwidacji zakładu budżetowego pn. „Miejski Zespół Usług Projektowych i Nadzoru Inwestorskiego w Kościanie"

XXXV/325/93

  325

 

14.

ustalenia wynagrodzenia dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

XXXV/326/93

  326

 

15.

ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

XXXV/327/93

  327

 

16.

zmiany Uchwały Nr XXXII/286/93 Rady Miejskiej Kościana z dnia 1 czerwca 1993r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Sekretarza Miejskiego

XXXV/328/93

  328

 

17.

zmiany Uchwały Nr XXXII/287/93 Rady Miejskiej Kościana z dnia 1 czerwca 1993r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Skarbnika Miejskiego

XXXV/329/93

  329

 

18.

zmiany Uchwały Nr XXXII/284/93 Rady Miejskiej Kościana z dnia 1 czerwca 1993r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta

XXXV/330/93

  330

 

19.

zmiany Ustawy Nr XXXII/285/93 Rady Miejskiej Kościana z dnia 1 czerwca 1993r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Miasta

XXXV/331/93

  331