Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XV sesji Rady w dniu 25.07.1995r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

powołania komisji do spraw zasad wprowadzania i funkcjonowania Strefy Ograniczonego Postoju

XV/159/95

 159