Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XVI sesji Rady w dniu 3.08.1995r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1995r. w zakresie dochodów i wydatków

XVI/160/95

 160

 

2.

zmiany Uchwały Nr XII/131/95 Rady Miejskiej Kościana z 25.04.1995r. w sprawie odstąpienia od realizacji Uchwały Nr XXIX/264/93 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30.03.1993r. dotyczącej przejęcia wieloletniego programu uciepłownienia miasta Kościana

XVI/161/95

 161