Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XX sesji Rady w dniu 12.12.1995r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1995r. w zakresie dochodów i wydatków oraz określenia źródeł finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

XX/194/95

 194

 

2.

zbycia w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Nacławskiej 6

XX/195/95

 195

 

3.

oddania w użytkowanie wieczyste Obrzańskiej Spółdzielni Mleczarskiej nieruchomości położonych w Kościanie przy ul. Maya 28 w trybie bezprzetargowym

XX/196/95

 196

 

4.

oddania w użytkowanie wieczyste Poligraficznej Spółdzielni Pracy nieruchomości położonych w Kościanie przy ul. Dworcowej 2 w trybie bezprzetargowym

XX/197/95

 197

 

5.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XX/198/95

 198

 

6.

zasad obrotu u używania artykułów pirotechnicznych na terenie miasta Kościana

XX/199/95

 199

 

7.

zmiany Uchwały Nr XIV/139/91 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10.12.1991r. w sprawie ustalenia miejsc targowiskowych, ich regulaminów oraz stawek opłaty targowej na terenach miasta Kościana

XX/200/95

 200

 

8.

upoważnienia dyrektora Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Kościanie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu prowadzenia egzekucji administracyjnej środków pieniężnych

XX/201/95

 201

 

9.

ustalenia Statutu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Kościanie

XX/202/95

 202

 

10.

odwołania przewodniczącego komisji Rady Miejskiej

XX/203/95

 203