Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXII sesji Rady w dniu 22.01.1996r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu przelewem należności oraz nieodwołalnym pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bankowym

XXII/219/96

 219

 

2.

odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kościana

XXII/220/96

 220

 

3.

odwołania delegata do Sejmiku Samorządowego

XXII/221/96

 221

 

4.

wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego

XXII/222/96

 222