Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXIII sesji Rady w dniach 13.02.1996r. oraz 20.02.1996

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kościana na 1996r. w zakresie dochodów i wydatków oraz określenia źródeł finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

XXIII/223/96

 223

 

2.

ustalenia ceny skupu 1 kwintala żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie miasta Kościana na I półrocze 1996r.

XXIII/224/96

 224

 

3.

zmiany Uchwały Nr XXI/205/95 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28.12.1995r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/291/93 Rady Miejskiej Kościana z dnia 6.07.1993r. w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

XXIII/225/96

 225

 

4.

oddania w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kościanie, nieruchomości położonych w Kościanie przy ul. Łąkowej 5 i 23 w trybie bezprzetargowym

XXIII/226/96

 226

 

5.

wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kościana

XXIII/227/96

 227

 

6.

odwołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXIII/228/96

 228

 

7.

stwierdzenia powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXIII/229/96

 229

 

8.

statutu Gminy Miejskiej Kościana

XXIII/230/96

 230 (1)
 230 (2)
 230 (3)
 230 (4)

 

9.

uchwalenia Statutu osiedla miasta Kościana

XXIII/231/96

 231

 

10.

ustalenia zasad i trybu przeprowadzania wyborów organów osiedli

XXIII/232/96

 232

 

11.

zmiany uchwały o zasadach sprzedaży mieszkań komunalnych

XXIII/233/96

 233

 

12.

zmiany Uchwały Nr XII/130/95 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 kwietnia 1995r. w sprawie przyjęcia zadania „Warsztaty Terapii Zajęciowej" dla osób niepełnosprawnych

XXIII/234/96

 234

 

13.

przesunięcia terminu realizacji budowy Szkoły Podstawowej nr 7 w Kościanie

XXIII/235/96

 235

 

14.

nadania nazw ulicom

XXIII/236/96

 236

 

15.

wyboru przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana

XXIII/237/96

 237

 

16.

ustalenia diet dla przewodniczącego, radnych, członków komisji Rady Miejskiej w Kościanie, przewodniczących zarządów osiedli w Kościanie

XXIII/238/96

 238