Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXIV sesji Rady w dniu 5.03.1996r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

stwierdzenia wyboru Komisji w celu sprawdzenia zgodności wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendumz u stawami

XXIV/239/96

 239