Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXXII sesji Rady w dniu 8.10.1996r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

opracowania Strategii Rozwoju Kościana

XXXII/331/96

 331

 

2.

zbycia nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bączkowskiego

XXXII/332/96

 332

 

3.

zbycia nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Marcinkowskiego

XXXII/333/96

 333

 

4.

zmiany Uchwały Nr XXVIII/285/96 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26.06.1996r. w sprawie likwidacji Samorządowego Przedszkola nr 6 w Kościanie

XXXII/334/96

 334

 

5.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1996r. w zakresie wydatków budżetowych

XXXII/335/96

 335