Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXXIII sesji Rady w dniu 5.11.1996r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst  uchwały

Uwagi

1.

umorzenia pożyczki udzielonej Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych w Kościanie

XXXIII/336/96

 336

 

2.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1996r. w zakresie dochodów i wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

XXXIII/337/96

 337

 

3.

propozycji składu osobowego Zespołu Koordynacyjnego

XXXIII/338/96

 338

 

4.

podatku od środków transportowych na 1997r.

XXXIII/339/96

 339

 

5.

ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru w 1997r.

XXXIII/340/96

 340

 

6.

wprowadzenia opłaty administracyjnej na 1997r. za czynności urzędowe wykonane przez Urząd Miejski w Kościanie nie podlegające przepisom o opłacie skarbowej

XXXIII/341/96

 341

 

7.

zmian w gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie planu dochodów i wydatków na rok 1996

XXXIII/342/96

 342

 

8.

zmiany Uchwały Nr VI/60/94 z dnia 27.10.1994r. w sprawie utworzenia fundacji o nazwie „Ratusz Kościański"

XXXIII/343/96

 343

 

9.

odwołania ze składu Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana

XXXIII/344/96

 344