Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXXV sesji Rady w dniu 30.12.1996r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1996r. w zakresie dochodów i wydatków budżetowych

XXXV/354/96

 354

 

2.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 1997r.

XXXV/355/96

 355

 

3.

ustalenia ceny skupu 1 kwintala Zyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie miasta Kościana w 1997r.

XXXV/356/96

 356

 

4.

uchwalenia budżetu miasta Kościana na 1997r.

XXXV/357/96

 357

 

5.

likwidacji targowiska miejskiego przy ul. Targowa-Szewska w Kościanie

XXXV/358/96

 358

 

6.

podjęcia inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską na rok 1997r.

XXXV/359/96

 359

 

7.

podjęcia inwestycji o wartości przekraczającej granice ustalona przez Radę Miejską na rok 1997r.

XXXV/360/96

 360