Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXXVII sesji Rady w dniu 25.02.1997r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany Uchwały Nr XXXIV/346/96 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10.12.96r. w sprawie opłat za wodę pobierana z urządzeń zaopatrzenia w wodę miasta Kościana i opłat za odpady ciekle wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych na  terenie miasta Kościana

XXXVII/379/97

 379

 

2.

partycypacji w kosztach przygotowań uroczystości 1000-lecia w Gnieźnie

XXXVII/380/97

 380