Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XLIV sesji Rady w dniu 16.12.1997r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1997r. zakresie dochodów i wydatków

XLIV/446/97

 446

 

2.

ustalenia diet dla przewodniczącego, radnych, członków komisji Rady Miejskiej, przewodniczących zarządów osiedli w Kościanie

XLIV/447/97

 447

 

3.

ustanowienia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

XLIV/448/97

 448

 

4.

ustalenia ceny skupu 1 kwintala żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie miasta Kościana w 1998r.

XLIV/449/97

 449