Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na LII sesji Rady w dniu 16.06.1998r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian w budżecie miasta Kościana na 1998r. w zakresie dochodów i wydatków

LII/529/98

 529

 

2.

procedury uchwalenia budżetu miasta Kościana oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

LII/530/98

 530

 

3.

dofinansowania projektu Pt. „Wykorzystanie ciepła odpadowego i modernizacja systemu dystrybucji ciepła w Kościanie"

LII/531/98

 531

 

4.

ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Kościan

LII/532/98

 532

 

5.

uchylenia Uchwały nr XXXIX/411/97 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10.06.1997r. w sprawie przyjęcia zadania „Warsztat Terapii Zajęciowej" dla osób niepełnosprawnych

LII/533/98

 533

 

6.

odrzucenia wniosku Wojewody Leszczyńskiego o uchylenie uchwał Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 marca 1998r.

LII/534/98

 534

 

7.

partycypacji w kosztach działalności w Kościanie Oddziału Zamiejscowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

LII/535/98

 535

 

8.

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kościanie

LII/536/98

 536

 

9.

rozwiązania komisji powołanej Uchwałą nr XV/159/95 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 lipca 1995r. w sprawie powołania komisji do spraw zasad wprowadzania i funkcjonowania Strefy Ograniczonego Postoju

LII/537/98

 537

 

10.

przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościana do Wielkopolskiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa w Poznaniu

LII/538/98

 538

 

11.

przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościana do Energetyki Poznańskiej Zakładu usług Energetycznych w Kościanie

LII/539/98

 539

 

12.

usytuowania na Skwerze Jana Pawła II pomnika Serca Jezusowego

LII/540/98

 540

 

13.

zbycia nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Marcinkowskiego

LII/541/98

 541

 

14.

zbycia w trybie bezprzetargowym działek położonych przy ul. Bączkowskiego

LII/542/98

 542

 

15.

zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy drodze krajowej nr 5

LII/543/98

 543

 

16.

zbycia nieruchomości zabudowanej położonej na Skwerze Krimpen

LII/544/98

 544

 

17.

zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy Al. Kościuszki 12

LII/545/98

 545

 

18.

ustalenia wysokości opłat adiacenckich

LII/546/98

 546

 

19.

uchylenia Uchwały Rady Miejskiej Kościana nr XIX/192/95 z dnia 7.11.1995r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej w Dębny Nowym

LII/547/98

 547

 

20.

nabycia części budynku położonego w Kościanie na Os. Piastowskim oznaczonego nr porządkowym 61

LII/548/98

 548

 

21.

zbycia w trybie bezprzetargowym działki położonej przy ul. Marcinkowskiego

LII/549/98

 549

 

22.

upoważnienia Zarządu Miasta Kościana do zmiany Porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Leszczyńskim a Zarządem Miasta Kościana w sprawie przejęcia zadań administracji rządowej w zakresie dróg wojewódzkich w granicach miasta Kościana, bądź odstąpienia od prowadzenia tych zadań

LII/550/98

 550