Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XVIII sesji Rady w dniu 11.12.2003r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany Uchwały nr XLV/447/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25.04.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kościana

XVIII/174/03

 174

 

2.

zmian budżetu miasta Kościana na 2003 r.

XVIII/175/03

 175 (1)
 175 (2)

 

3.

nabycia nieruchomości pod drogę położoną w Kościanie na Os. Nad Łąkami

XVIII/176/03

 176

 

4.

ustalenia w Kościanie strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

XVIII/177/03

 177

 

5.

przyjęcia Miejskiego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

XVIII/178/03

 178