Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na VIII sesji Rady w dniu 25.03.1999r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

uchwalenia budżetu miasta Kościana na 1999 r.

VIII/81/99

 81 (1)
 81 (2)

 

2.

zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana zatwierdzonego uchwałą nr XLIII/398/94 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 maja 1994 r. i uchwałą nr XXXIV/231/94 Rady Gminy Kościan z dnia 25 maja 1994 r.

VIII/82/99

 82 (1)
 82 (2)

 

3.

zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana zatwierdzonego uchwałą nr XLIII/398/94 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 maja 1994 r. i uchwałą nr XXXIV/231/94 Rady Gminy Kościan z dnia 25 maja 1994 r.

VIII/83/99

 83

 

4.

przyjęcia Miejskiego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 1999

VIII/84/99

 84