Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XI sesji Rady w dniu 27.05.1999r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany budżetu miasta Kościana na 1999 r.

XI/111/99

 111

 

2.

zaciągnięcia kredytu w Kredyt Banku PBI S.A. Oddział w Lesznie na sfinansowanie inwestycji miejskich

XI/112/99

 112

 

3.

wyrażenia zgody na przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie

XI/113/99

 113

 

4.

zmiany Uchwały Nr XXXVIII-395-97 Rady Miejskiej Kościana y dnia 22.04.1997 r. w sprawie ustalenia miejsc targowiskowych, ich regulaminów oraz stawek opłaty targowej na terenach miasta Kościana

XI/114/99

 114

 

5.

zmiany uchwały nr LII/546/98 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 czerwca 1998 r.

XI/115/99

 115

 

6.

sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Krasickiego

XI/116/99

 116

 

7.

sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Zawadzkiego

XI/117/99

 117

 

8.

ustalenia diet dla przewodniczącego, radnych, członków komisji Rady Miejskiej Kościana, przewodniczących zarządów osiedli w Kościanie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

XI/118/99

 118