Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXV sesji Rady w dniu 21.12.2000r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

nadania honorowego obywatelstwa

XXV/260/2000

 260

 

2.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Kościana na 2000 r.

XXV/261/2000

 261

 

3.

ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Drogowej w Kościanie na 2001 rok

XXV/262/2000

 262

 

4.

opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę m. Kościana i opłat za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych na terenie m. Kościana

XXV/263/2000

 263

 

5.

obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2001 r. na terenie miasta Kościana

XXV/264/2000

 264

 

6.

podatku od nieruchomości na 2001 r.

XXV/265/2000

 265

 

7.

podatku od środków transportowych na 2001 r.

XXV/266/2000

 266

 

8.

zwolnienia z podatku od posiadania psów w 2001 r.

XXV/267/2000

 267

 

9.

wprowadzenia opłaty administracyjnej na 2001 r. za czynności urzędowe wykonywane przez Urząd Miejski w Kościanie nie podlegające przepisom ustawy o opłacie skarbowej

XXV/268/2000

 268

 

10.

zmiany Uchwały Nr XXXVIII/395/97 Rady Miejskiej Kościana z dnia 22.04.1997 r. w sprawie ustalenia miejsc targowiskowych, ich regulaminów oraz stawek opłaty targowej na terenach miasta Kościana

XXV/269/2000

 269

 

11.

zmiany Uchwały Nr XIII/133/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 9.09.1999 r. w sprawie trybu udzielania, sposobu rozliczania i kontroli dotacji na cele publiczne podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku

XXV/270/2000

 270

 

12.

uchwalenia budżetu miasta Kościana na 2001 r.

XXV/271/2000

 271 (1)
 271 (2)
 271 (3)

 

13.

przyjęcia Miejskiego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2001

XXV/272/2000

 272

 

14.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zespołu Szkół Nr 1 w Kościanie nie będących nauczycielami

XXV/273/2000

 273

 

15.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zespołu Szkół Nr 2 w Kościanie nie będących nauczycielami

XXV/274/2000

 274

 

16.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zespołu Szkół Nr 3 w Kościanie nie będących nauczycielami

XXV/275/2000

 275

 

17.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kościanie nie będących nauczycielami

XXV/276/2000

 276

 

18.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie nie będących nauczycielami

XXV/277/2000

 277

 

19.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Kościanie nie będących nauczycielami

XXV/278/2000

 278

 

20.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Kościanie nie będących nauczycielami

XXV/279/2000

 279

 

21.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Samorządowego Przedszkola Nr 4 w Kościanie nie będących nauczycielami

XXV/280/2000

 280

 

22.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Samorządowego Przedszkola Nr 5 w Kościanie nie będących nauczycielami

XXV/281/2000

 281

 

23.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Samorządowego Przedszkola Nr 7 w Kościanie nie będących nauczycielami

XXV/282/2000

 282

 

24.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Samorządowego Przedszkola Nr 8 w Kościanie nie będących nauczycielami

XXV/283/2000

 283

 

25.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Zespołu Oświaty, Kultury i Zdrowia w Kościanie

XXV/284/2000

 284

 

26.

zmiany Uchwały Nr XVI/165/99 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16.12.1999 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe w mieście Kościanie

XXV/285/2000

 285

 

27.

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

XXV/286/2000

 286

 

28.

wprowadzenia opłat i ustalenia zasad pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Kościana

XXV/287/2000

 287

 

29.

określenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Kościana

XXV/288/2000

 288