Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXVI sesji Rady w dniu 28.12.2000r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmiany budżetu miasta Kościana na 2000 r.

XXVI/289/2000

 289

 

2.

wykazu wydatków w budżecie miasta Kościana, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2000

XXVI/290/2000

 290

 

3.

o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XXVI/291/2000

 291

 

4.

zmiany Uchwały Nr XXV/268/2000 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21.12.2000 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na rok 2001za czynności urzędowe wykonywane przez Urząd Miejski w Kościanie nie podlegające przepisom ustawy o opłacie skarbowej

XXVI/292/2000

 292

 

5.

przyjęcia rezygnacji Burmistrza Miasta Kościana Mirosława Woźniaka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Kościanie

XXVI/293/2000

 293