Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXXIII sesji Rady w dniu 21.06.2001r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zmian budżetu miasta Kościana na 2001r.

XXXIII/330/01

 330

 

2.

przekazania środków dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia

XXXIII/331/01

 331

 

3.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie za 2000r.

XXXIII/332/01

 332

 

4.

stawek opłaty targowej i miejsc targowiskowych na terenie miasta Kościana

XXXIII/333/01

 333

 

5.

ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kościana

XXXIII/334/01

 334

 

6.

określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 8 w Kościanie i pracy komisji konkursowej powołanej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora tego przedszkola

XXXIII/335/01

 335

 

7.

sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Surzyńskiego 26

XXXIII/336/01

 336

 

8.

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 znajdującego się w budynku położonych w Kościanie przy ul. Surzyńskiego 10 oraz zbycia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu

XXXIII/337/01

 337

 

9.

ustalenia wysokości opłat adiacenckich

XXXIII/338/01

 338