INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA IV KWARTAŁY 2015 ROKU UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO - PRAWNYM

Treść informacji