Rejestry, Ewidencja, Archiwum

1. Rejestry - brak.

2. Ewidencja:

- podatników podatku od nieruchomości

- podatników podatku od środków transportowych

- podatników podatku rolnego i leśnego

- mandatów

3. Archiwum:

- decyzji wymiarowych podatków

- dowodów księgowych w zakresie podatków i opłat lokalnych

- dokumenty dot. egzekucji administracyjnej i sądowej

- pozostałe akta spraw prowadzonych przez biuro