INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYM

W okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku nie zaewidencjonowano w Urzedzie Miejskim umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno  - prawnym