Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XVI sesji Rady w dniu 04.08.2016 r.

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XVI sesji Rady w dniu 04.08.2016 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

odpowiedzi na skargę

XVI/177/16

177

 

 

2.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XVI/178/16

178

zał. nr 1

zał. nr 2

objaśnienia

 

3.

zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

XVI/179/16

179

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

 

4.

wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy Miasta Kościana – droga wojewódzka nr 308”

XVI/180/16

180

 

5.

zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

XVI/181/16

181

 

6.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Składowej na rzecz użytkownika wieczystego

XVI/182/16

182

 

7.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Składowej na rzecz użytkownika wieczystego

XVI/183/16

183

 

8.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Łąkowej na rzecz użytkownika wieczystego

XVI/184/16

184