Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XVII sesji Rady w dniu 29.09.2016 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XVII/185/16

  185  

 

2.

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan

XVII/186/16

186

 

3.

przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XVII/187/16

187

załącznik  

 

4.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

XVII/188/16

188

 

5.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XVII/189/16

189

zał. 1

zał. 2

objaśnienia  

 

6.

zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

XVII/190/16

190

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8