INFORMACJA U UDZIELONYCH ZA IV KWARTAŁY 2016 ROKU UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO - PRAWNYM

treść informacji